Алумни клуб ФИНК


More Website Templates at TemplateMonster.com!
Мисија и циљеви клуба

Алумни клуб Факултета инжењерских наука у Крагујевцу је добровољно, невладино, непрофитно и нестраначко удружење у које се учлањују сви они који су дипломирали, магистрирали или докторирали на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу ради остваривања трајне и узајамне користи и интереса утврђених Статутом клуба.

Мисија клуба

Прошлост и традиција обавезују нас да за нашу институцију градимо бољу будућност, стварајући школу 21. века, уклопљену у европско окружење и прилагодљиву брзим технолошким променама. Један од сегмената који недостаје нашем факултету је повезивање бивших студената који су дипломирали на Машинском и Факултету инжењерских наука у Крагујевцу, односно Алумни организација која доноси огромне користи као што су умрежавање, информисање, могућност каријерног напретка и доживотног учења.

Успостављање контаката и размена искустава и знања између оних који се баве истом или сличном професијом, може у великој мери допринети развитку нашег факултета и привреде у Србији. Потенцијал који поседујемо је немерљив, јер је у последњих година велики број високо образованих људи напустило Србију, а сада многи имају успешну каријеру и искуства која могу бити од драгоценог значаја за све нас у Србији.

Основни циљеви Алумни клуба су:
 • одржавање континуитета и комуникације међу припадницима свих генерација основних и последипломских студија свршених дипломаца Факултета,
 • одржавање традиције Факултета,
 • дружења дипломаца са колегама са Факултета, као и са својим професорима и сарадницима,
 • техничку и научну сарадњу дипломаца Факултета као и промоцију Факултета,
 • праћење и подршка развоју Факултета,
 • подстиче и унапређује интеграције научних и васпитно-образовних установа са компанијама,
 • подршка члановима удружења у свом професионалном и научном раду,
 • пружање помоћи у спровођењу нових пословних иницијатива у области машинства,
 • брига за углед професије и образовања које пружа Факултет,
 • брига за квалитет Факултета,
 • подстиче критичку анализу праксе и реверзибилни утицај на наставни план и програм Факултета,
 • промовисање достигнућа наших чланова и Факултета,
 • јачање социјалне везе између универзитета и његових дипломаца,
 • промоција знања које се могу добити од студија на Факултету,
 • информисање јавности.
Делатности клуба су:
 • организовање академских конференција, дебата, предавања, семинара,
 • информисање јавности издавањем билтена и других публикација, као и публикације у електронским медијима о питањима од значаја за делатност Клуба у складу са важећим прописима,
 • учешће у стипендирању студената да студирају на Факултету и у иностранству, као и са разним другим начинима подстицања студија,
 • изналажење донатора у циљу обезбеђења услова за успешан рад Факултета,
 • организовање јавне подршке Факултету и потрага за материјалним средствима за развој,
 • додела признања домаћем или страном лицу које се посебно исказало у активностима из области у којој Клуб делује,
 • организовање дружења и других сличних догађаја за чланове итд.
01

АКФИНК
Ко смо ми

Факултет инжењерских наука - динaмичнa и флeксибилнa висoкoшкoлскa институциja.
02

АКФИНК
Документа клуба

Машински факултет у Крагујевцу формиран је као Одељење Машинског факултета у Београду.
03

АКФИНК
ФИН расадник

Факултет у Крагујевцу по свим основним условима представља својеврсни расадник кадрова.