Алумни клуб ФИНК


More Website Templates at TemplateMonster.com!
Алумни у акцији

Делатности Клуба су:

 • организовање академских конференција, дебата, предавања, семинара, округлих столова и сличних догађаја у вези са циљевима Клуба,
 • информисање јавности издавањем билтена и других публикација, као и публикације у електронским медијима о питањима од значаја за делатност Клуба у складу са важећим прописима,
 • учешће у стипендирању студената да студирају на Факултету и у иностранству, као и са разним другим начинима подстицања студија,
 • да пронађе донаторе да обезбеде услове за успешан рад Факултета,
 • организовање јавне подршке Факултету и потрага за материјалним средствима за развој,
 • додела признања домаћем или страном лицу које се посебно исказало у активностима из области у којој Клуб делује,
 • организовање дружења и других сличних догађаја за чланове.


Програм рада за 2016:

 • Израда пројектног задатка за уређење просторија Алумни клуба (просторије Д57 и Д58).
 • Дизајнирање и усвајање Амблема Алумни клуба.
 • Разрада и припрема података за дизајнирање Сајта Алумни клуба, као подсајта Факултета инжењерских наука.
 • Припрема подлога за обликовање базе података о свршеним студентима, посебно студентима који живе и раде у иностранству, академицима, професорима Универзитета, докторима наука, успешним привредницима и друштвеним радницима и сл.
 • Формирање првих подружница Алумни клуба.
01

АКФИНК
клуб

Све о Алумни клубу Факултета инжењерских наука.
02

АКФИНК
Златни индекс

Додела златног индекса организује се сваке године.
03

АКФИНК
Контакт

АКФИНК омогућава да лакше ступите у контакт са колегама.