Алумни клуб ФИНК


More Website Templates at TemplateMonster.com!
Документа клуба

У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој Скупштини Алумни клуба одржаној 6. 11. 2010., усвојен је Статут Алумни клуба Машинског факултета у Крагујевцу (Факултета инжењерских наука). Скупштина Алумни клуба Машинског факултета у Крагујевцу (Факултета инжењерских наука), на основу члана 32 Статута Алумни клуба Машинског факултета у Крагујевцу и Одлуке Владе Републике Србије о промени назива Машинског факултета у Крагујевцу („Службени гласник РС“ број 56/11), на седници одржаној 12. 11. 2015., донела је одлуку о изменама и допунама Статута Алумни клуба Машинског факултета у Крагујевцу (Факултета инжењерских наука). Пречишћени текст можете погледати у документу Алумни ФИНК статут.

Удружење се оснива ради остваривања следећих циљева:

 • одржавање континуитета и комуникације међу припадницима свих генерација основних и последипломских студија свршених дипломаца Факултета,
 • одржавање традиције Факултета,
 • дружења дипломаца са колегама са Факултета, као и са својим професорима и сарадницима,
 • техничку и научну сарадњу дипломаца Факултета као и промоцију Факултета,
 • праћење и подршка развоју Факултета,
 • подстиче и унапређује интеграције научних и васпитно-образовних установа са компанијама,
 • подршка члановима удружења у свом професионалном и научном раду,
 • пружање помоћи у спровођењу нових пословних иницијатива у области машинства,
 • брига за углед професије и образовања које пружа Факултет,
 • брига за квалитет Факултета,
 • подстиче критичку анализу праксе и реверзибилни утицај на наставни план и програм Факултета,
 • промовисање достигнућа наших чланова и Факултета,
 • јачање социјалне везе између универзитета и његових дипломаца,
 • промоција знања које се могу добити од студија на Факултету,
 • информисање јавности.

Више информација о циљевима клуба можете видети у документу Алумни оснивачки акт.

01

АКФИНК
Ко смо ми

Факултет инжењерских наука - динaмичнa и флeксибилнa висoкoшкoлскa институциja.
02

АКФИНК
Мисија и визија клуба

Факултет инжењерских наука - динaмичнa и флeксибилнa висoкoшкoлскa институциja.
03

АКФИНК
ФИН расадник

Факултет у Крагујевцу по свим основним условима представља својеврсни расадник кадрова.