Алумни клуб ФИНК


More Website Templates at TemplateMonster.com!
Изборна скупштина Алумни клуб Факултета инжењерских наука у Крагујевцу

06.11.2010. ИЗ ЗАПИСНИКА СА ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ АЛУМНИ КЛУБА ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ

Председник Управног одбора Верољуб Стефановић сазвао је изборну скупштину удружења на дан 12. новембра 2015. године са почетком у 13 часова. Заседање изборне скупштине одржано је у Крагујевцу, у улици Сестре Јањић бр. 6, Факултет инжењерских наука, Универзитета у Крагујевцу, након што је утврђено да изборној скупштини присуствују сви оснивачи, отворио је заседање изборне скупштине и предложио дневни ред на усвајање.

Изборна скупштина је једногласно усвојила следећи дневни ред:

 1. 1. Избор радног председништва скупштине, записничара и оверивача записника
 2. 2. Поздравна реч декана Факултета инжењерских наука проф. др Мирослава Живковића
 3. 3. Усвајање измена и допуна Статута Алумни клуба
 4. 4. Избор органа Алумни клуба (Управни и надзорни одбор)
 5. 5. Избор председника, потпредседника и секретара клуба
 6. 6. Усвајање оријентационог програма рада
 7. 7. Текућа питања

Рад скупштине

Присутни оснивачи, једногласно су усвојили, да радно председништво скупштине буде у саставу: проф. др Драган Милосављевић, проф. др Милентије Стефановић и др Миљко Кокић, записничар Дубравка Живковић, а оверивачи записника проф. др Радивоје Пешић и проф. др Драган Адамовић.

Декан Факултета инжењерских наука проф. др Мирослав Живковић, одржао је уводну реч о задацима и циљевима Алумни клуба. Правник Факултета инжењерских наука Марко Лукић је упознао присутне са Предлогом измена статута, а затим је ставио Предлог статута на гласање. Статут Алумни клуба је усвојен једногласно. Након усвајања одлука, скупштина је приступила избору органа Алумни клуба.

Органи Алумни клуба, поред скупштине Алумни клуба кога чине сви чланови је управни одбор кога чини седам чланова и надзорни одбор кога чине три члана. Након једногласног разрешења претходних чланова Управног одбора приступило се предлагању и избору нових чланова Управног одбора.

За чланове Управног одбора изабрани су:

 1. 1. Проф. др Миодраг Лазић
 2. 2. Милан Ћетковић
 3. 3. Дубравка Живковић
 4. 4. Др Миљко Кокић
 5. 5. Проф. др Мирко Благојевић
 6. 6. Проф. др Лозица Ивановић
 7. 7. Александар Ђорђевић

За чланове надзорног одбора изабрани су:

 1. 1. Предраг Лучић, члан
 2. 2. Проф. др Слободан Митровић, председник
 3. 3. Раде Милићевић, члан

Након избора органа Алумни клуба, изабрани чланови Управног одбора, предложили су председника управног одбора.

На седници управног одбора за председника је предложен проф. др Миодраг Лазић, за потпредседника Милан Ћетковић, а за секретара Дубравка Живковић.

Након завршетка седнице управног одбора, настављена је скупштина, на којој су учесници скупштине једногласно изабрали предложене кандидате за председника, потпредседника и секретара Управног одбора Алумни клуба.

За председника управног одбора, који је истовремено и заступник клуба, изабран је проф. др Миодраг Лазић из Крагујевца, улица Михајла Ивеше 1/I-5 .

За потпредседника управног одбора изабран је Милан Ћетковић из Крагујевца, улица Јована Петровића Ковача 5/II-9.

За секретара управног одбора изабрана је Дубравка Живковић из Крагујевца, улица Јосифа Панчића 1/1-13.

Након избора председника Управног одбора, председник се обратио присутнима и изнео предлог оријентационог програма рада.

Оријентациони програм рада је изнесен у неколико тачака и предвиђа:

 1. уређење просторија на Факултету инжењерских наука које ће користити чланови Алумни клуба,
 2. израда и одржавање сајта Алумни клуба,
 3. креирање и стално ажурирање базе података о свршеним студентима Факултета инжењерских наука,
 4. формирање подружница Алумни клуба,
 5. разрада детаљног програма рада.

Након завршеног излагања проф. Лазића, за реч се јавио Предраг Лучић и дао предлоге за рад Алумни клуба у смислу:

 1. израде маркетинг плана у оквиру активности видљивости,
 2. интензивног рада на презентацији и промоцији рада Алумни клуба, такође у оквиру активности видљивости,
 3. блиске сарадње Алумни клуба и Регионалне привредне коморе Крагујевац,
 4. актвиног учешћа Алумни клуба у животу и раду Града Крагујевца као и локалне привреде, узимањем учешћа у јавним дебатама и изношењем стручног и професионалног мишљења Алумни клуба,
 5. неговања изврсности чланова Алумни клуба организовањем пригодних дружења.

Декан Факултета, проф. Живковић се изјаснио да Факултет подржава рад Алумни клуба и да ће у оквиру програма јавних набавки за 2016. годину бити предвиђени и радови на опремању просторија за рад Алумни клуба.

Предлог оријентационог рада Алумни клуба је једногласно усвојен.

На крају Скупштине, председник Алумни клуба проф. Лазић се захвалио на указаном поверењу.

Изборна скупштина је завршена у 13 часова и 30 минута. У Крагујевцу, 12. 11. 2015.

01

АКФИНК
клуб

Све о Алумни клубу Факултета инжењерских наука.
02

АКФИНК
Златни индекс

Додела златног индекса организује се сваке године.
03

АКФИНК
Регистрација

АКФИНК омогућава да лакше ступите у контакт са колегама.