Алумни клуб ФИНК


More Website Templates at TemplateMonster.com!
Оснивачка скупштина и основање Алумни клуб Машинског факултета у Крагујевцу

06.11.2010. ИЗ ЗАПИСНИКА СА ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ АЛУМНИ КЛУБА МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

У складу са Законом о удружењима и Правилником о садржини, начину уписа и вођења Регистра удружења, на основу слободне воље групе грађана окупљених у Оснивачком одбору, приступило се одржавању Оснивачке Скупштине Алумни клуба Машинског факултета у Крагујевцу.

Оснивачки одбор Удружења у саставу:

 1. 1. Проф. др Ратко Митровић
 2. 2. Проф. др Мирослав Бабић
 3. 3. Мирјана Станарчић

сазвао је Оснивачку скупштину удружења на дан 6. новембра 2010. са почетком у 12 часова. Заседање Оснивачке скупштине одржано је у Крагујевцу, у улици Сестре Јањић бр. 6. Иницијатор је Машински факултет Универзитета у Крагујевцу. Након што је утврђено да Оснивачкој скупштини присуствују сви оснивачи, отворено је заседање оснивачке Скупштине и предложен дневни ред на усвајање.

Оснивачка скупштина је једногласно усвојила следећи дневни ред:

 1. 1. Избор радног председништва скупштине
 2. 2. Нацрт, дискусија и усвајање Статута Алумни клуба
 3. 3. Избор органа Алумни клуба (управни и надзорни одбор)
 4. 4. Избор председника, потпредседника и секретара Алумни клуба
 5. 5. Уручење плакете председнику Алумни клуба
 6. 6. Обраћање председника Алумни клуба

Рад Оснивачке скупштине

Присутни оснивачи, једногласно су усвојили, да председавајући Оснивачке скупштине буде проф. др Мирослав Бабић, а записничар Дубравка Јелић. Председавајући Оснивачке скупштине проф. др Мирослав Бабић, одржао је уводну реч о задацима и циљевима Алумни клуба и прочитао је присутним оснивачима Предлог статута, а затим је ставило Предлог статута на гласање. Статут Алумни клуба је усвојен једногласно. Након усвајања одлука, Оснивачка скупштина је приступила избору органа Алумни клуба. Органи Алумни клуба, поред скупштине Алумни клуба кога чине сви чланови је управни одбор кога чине седам чланова и надзорни одбор кога чине три члана. За чланове Управног одбора изабрани су:

 1. 1. Верољуб Стевановић
 2. 2. Слободан Бабић
 3. 3. проф. др Милун Бабић
 4. 4. Никола Петровић
 5. 5. Драган Јововић
 6. 6. Зоран Богдановић
 7. 7. Дубравка Јелић

За чланове надзорног одбора изабрани су:

 1. 1. Александар Смиљанић
 2. 2. Др Миљко Кокић
 3. 3. Србољуб Васовић

Након избора органа Алумни клуба, оснивачка скупштина је прекинута на 30 минута у току којих је емитован промотивни филм о јубилеју Машинског факултета, како би изабрани чланови Управног одбора, на првој седници предложили председника управног одбора.

На првој седници управног одбора за председника је предложен Верољуб Стевановић , за потпредседника Слободан Бабић , а за секретара Дубравка Јелић .

Након завршетка прве седнице управног одбора, настављена је Оснивачка скупштина, на којој су учесници Оснивачке скупштине једногласно изабрали предложене кандидате за председника, потпредседника и секретара Управног одбора Алумни клуба.

За председника управног одбора, који је истовремено и заступник удружења, изабран је Верољуб Стевановић из Крагујевца.

За потпредседника управног одбора изабран је Слободан Бабић из Београда.

За секретара управног одбора изабрана је Дубравка Јелић из Крагујевца.

Учесници Оснивачке скупштине су аплаузом поздравили избор Верољуба Стевановић за председавајућег управног одбора и заступника удружења.

Оснивачка скупштина завршена у 13.00 сати У Крагујевцу, 6. новембра 2010.

01

АКФИНК
клуб

Све о Алумни клубу Факултета инжењерских наука.
02

АКФИНК
Златни индекс

Додела златног индекса организује се сваке године.
03

АКФИНК
Регистрација

АКФИНК омогућава да лакше ступите у контакт са колегама.